Meet the Aloha Pets!

Aloha Pet Anastasia
Aloha Pet Bailey
Aloha Pet Copper
Aloha Pet Duke
Aloha Pet Hero
Aloha Pet Hershey Kisses
Aloha Pet Hula Holli
Aloha Pet Malibu
Aloha Pet Snicker Doodles
Aloha Pet Maverick
Aloha Pet Tuxedo